کارینو،

بزرگترین طراح و تولید کننده البسه رستوران فستفود و هتل‌ها